Vážení priatelia zborového spevu!


Pozývame fanúšikov, priateľov a rodinných príslušníkov na

VIANOČNÝ KONCERT

Farský kostol Panny Márie Snežnej - Kalvária * sobota * 16. decembra 2023 o 15:00 hod

Účinkujú: Spevácky zbor Technik Akademik, ínštrumentálne združenie,

Sólo: J.Zouhar

Dirigent: P.Procházka

PROGRAM: M.Ruppeldt -  Starosloviensky Otče náš  T.J.Moore - Spirit of God  D.Bortniansky - Tibie pojem - Cheruvimskaja  P.Procházka - Pastorále /výber/  Prológ  Ave Maria  Vstávaj hore Ďuro, Povstaňme s milosťou  F.Prášil/P.Procházka - Slovenské koledy/výber/  Búvaj dieťa krásne  Dobrý pastier sa narodil  Kedy jasna hvizda  Povedzte nám pastuškovia  Narodzil še nam  Poďme bratia do Betléma  Z.Mikula/P.Procházka - Daj Boh šťastia tejto zemi

Kostol Panny Márie Snežnej známy aj ako Kostol na Kalvárii z roku 1943 sa nachádza v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto, na ulici Na Kalvárii č. 10. Kostol od roku 1990 spravuje Rehoľa kazateľov - dominikáni.Zasvätený je Panne Márii Snežnej. Ľudový názov na Kalvárii je odvodený od blízkosti bratislavskej kalvárie, ktorej 14 zastavení bolo postavených na tomto kopci. Dominantná 50-metrová veža kostola bola komunistickým režimom v roku 1959 odstránená kvôli výhľadu pri výstavbe Slavína. Najskôr pod zámienkou statickej poruchy bola veža skrátená o polovicu, no napokon bola zrušená celá. Po nežnej revolúcii v roku 1989 sa začalo hovoriť o znovupostavení veže, avšak dodnes plán nebol zrealizovaný. Interiér kostola bol unikátnym spôsobom zrekonštruovaný.

 

 

 

KONCERT PROTI VOJNE

Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Sólisti, zbor a orchester SKHID OPERA CHARKIV (UA) a miešaný spevácky zbor TECHNIK AKADEMIK (SK) zaspievajú skladby Franza Schuberta a Pavla Procházku. 

Veľké koncertné štúdio RTVS Bratislava * pondelok * 8. mája 2023 o 19:00 hod * Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie * Banská Bystrica * nedeľa * 21.mája 2023 o 18:00 hod * Mestské stredisko kultúry a športu  * Zlaté Moravce * nedeľa * 4. júna 2023 o 17:00 hod

Dirigenti: Dmytro Morozov a Pavel Procházka

 

 

Pozývame fanúšikov, priateľov a rodinných príslušníkov na novoročné koncerty. SYMFONICKÝ ORCHESTER, ZBOR, SOLISTI OPERY SCHIED OPERA (Charkiv - UKRAJINA) a TECHNIK AKADEMIK zaspievajú spoločné koncerty v Bratislave a v Trnave.

Nášmu miešanému speváckemu zboru Technik Akademik spolu s členmi iných zborov (CANTUS, Technik,) sa dostalo cti spievať počas rozlúčkovej slávnosti a svätej omše za profesorom Vladimírom Krčmérym v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave pod vedením dirigenta Pavla Procházku. Unikátnym sólom prispel aj operný spevák Pavol Remenár. Bolo mimoriadnym zážitkom počúvať spomienky rodiny a kolegov na tohto naozaj výnimočného človeka. Program: Liturgia sv. J.Zlatoústeho / P.I. Čajkovkovskij - Ave verum corpus / W.A.Mozart - Staroslovanský Otče náš / Ruppeldt / Tovačovský - Tibje Pajom / D. Bortňanskij - Cheruvimskaja / D. Borgnjanski - Ave Maria / P.Procházka - Libera me domine / P. Procházka

https://www.ta3.com/clanok/255063/posledna-rozlucka-s-profesorom-v-krcmerym


Pozývame fanúšikov, priateľov a rodinných príslušníkov na predvianočné koncerty do starobylej PRAHY. TE
CHNIK AKADEMIK zaspieva Přátelský vánoční koncert v rámci festivalu ADVENT PRAGUE 2022 zaspívá písně a koledy autorů

* Tovačovský * Bortnjanskij * Procházka * Prášil * Mikula *
* Koncertní hlavní sál zpěváckého spolku HLAHOL * * pátek 9. prosince 2022 o 18:00 hod *
* Nejslavnější barokní chrám Prahy - Kostel sv. Mikuláše * * sobota 10. prosince 2022 o 18:00 hod *

Dirigentom je Pavol Procházka

Svetová premiéra diela MISSA SOLEMIS TYRNAVIENSIS IN C zaznie v Trnave, pozývame fanúšikov, priateľov a rodinných príslušníkov na Koncert z diela hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera Trnavského. Je to koncert pre sóla, miešaný spevácky zbor, orchester a organ.  Zaznie v sobotu 15. októbra 2022 o 20°° hod. Miesto :: Bazilika sv. Mikuláša v Trnave. Účinkujú :: Trnavský komorný orchester, Zbor a orchester Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša, SZ TECHNIK AKADEMIK, SZ Tirnavia, SZ Cantica (Z)nova, SZ Vox Aurumque a sóla :: Dirigent :: Pavel Procházka.

 

Pozývame fanúšikov, priateľov a rodinných príslušníkov na unikátnu omšu s názvom PANDEMIC MASS - REQUIEM za obete COVID 19. Autor je Pavel Procházka. Je to koncert pre sóla, miešaný spevácky zbor a orchester zaznie v sobotu 20. novembra 2021 o 19°° hod. Miesto : Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu v Bratislave. Účinkujú :: Janka Juríčková – soprán :: Lucia Duchoňová – mezosoprán :: Ondrej Šaling - tenor :: Daniel Čapkovič - bas :: miešaný spevácky zbor TECHNIK AKADEMIK a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu :: Dirigent:: Pavel Procházka.

Milí priatelia klasickej hudby, zboru TECHNIK AKADEMIK, vážení spoluobčania! Žijeme zvláštnu dobu strachu a obáv o svoj život, mnohí z Vás prišli o priateľov, stratili blízkych v rodine. Spevácky zbor TECHNIK AKADEMIK sa rozhodol uctiť si obete epidémie COVID 19 a naštudoval veľkolepé jedinečné slovenské dielo PANDEMIC MASS za obete COVID 19 pre miešaný spevácky zbor, symfonický orchester a sóla. Budeme radi, keď spolu s nami venujete spomienku na tých, ktorí Vás kvôli tejto zhubnej chorobe opustili, myslíte na nich pretože Vám chýbajú. Budeme veľmi radi, keď prídete na koncert v sobotu 20.novembra 2021, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu. (Mýtna 1, Bratislava). Vstup je zdarma a platí režim KZ (kompletne zaočkovaní), záujemci registrujte sa na adrese: https://bit.ly/3E7L2zy  Ďakujeme, účinkujúci.

"Toto dielo :: Pandemic Mass/Requiem :: venujem všetkým ľuďom dobrej vôle na svete, predovšetkým však obetiam utrpenia a ich pozostalým.“ autor - Pavel Procházka

INFO RTVS: https://sosr.rtvs.sk/sk/koncerty/536-pavel-prochazka-pandemic-mass-requiem

Pozývame fanúšikov, priateľov a rodinných príslušníkov na predvianočný koncert. TECHNIK AKADEMIK zaspieva Predvianočný koncert a koledy v Evanjelickom kostole A.V. Svätej Trojice v Petržalke. Začíname v nedeľu 08.12.2019 o 17:00 hodine. Všetkých srdečne pozývame. Vstupné je dobrovoľné. Zaznejú: A.F.Tovačovský/M.Ruppeldt: Starosloviensky Otče náš :: J.Arcadelt: Ave Maria :: D.Bortnjanskij: Tibje pajom :: J.E.Moore: Spirit of God :: D.Bortnjanskij: Cheruvimskaja :: J.Reading: Adeste fideles :: P.Procházka: Ave Maria :: C. Franck: Panis Angelicus :: F. Prášil/P. Procházka - KOLEDY: Búvaj dieťa krásne :: Dobri pastir še narodzil :: Vstávajte pastieri :: Povedzte nám pastuškovia :: Kedy jasna hvizda :: Poďme bratia do Betléma :: P. Procházka: Pastorále – Quem Vidistim pastores :: P.Procházka z cyklu EUROKOLEDY:: Rakúsko: Hőrt! die Engelsboten singen :: Taliansko: Tu scendi dalle stelle :: Francúzsko: Estné le divin enfant :: Česko: Nesem vám noviny :: EVANJELICKÝ KOSTOL A.V. SVÄTEJ TROJICE V PETRŽALKE je výnimočný nielen svojou architektúrou ale aj internou kompozíciou, priestorovým riešením, svetelnosťou a slušnou akustikou. Parkovanie je pohodlné na voľne dostupnom parkovisku OD Billa. Adresa kostola: Znievska 3061/12, 851 06 Bratislava - Petržalka, www.ecav-petrzalka.sk GPS súradnice kostola: 48.1039353N, 17.1048186E Dirigentom je Pavol Procházka.

 

Festival ON STAGE v Lisabone sa skončil 16. septembra 2019. Privítal spevákov dvanástich zborov z celého sveta. Naplnili lisabonské ulice a kostoly spevom a fandením počas štyroch dní, keď prešli uvítacím koncertom, speváckou prehliadkou, priateľskými koncertmi, záverečným koncertom a rozlúčkovou večerou. Tento festival si najviac užívali: Kamerkoris AMADEUS (Lotyšsko) dirigovala Inga Dziluma, Ensemble Coelacanthus (Taliansko) dirigoval pán Fabrizio Milani, Belle Voci (Írsko) dirigoval pán Eamon O'Malley, Coro Organum (Španielsko) dirigoval pán Angel Feltrer, Kammerkoret Broccoli (Dánsko) pod vedením pána Bo Asgera Kristensena, The Kill Singers (Írsko) dirigovala pani Emer Hartnett, Technik Akademik - Mixed Choir (Slovakia) dirigent Pavol Procházka, Medici Cantares (Poľsko) dirigovala pani Joanna Krause, Kráľovský zväz leteckých síl (UK) pod vedením pána Miguela Fernandesa, Oslo Telefonikerne (Nórsko) dirigoval Knut Kristian Mohn, Spoločenský zbor v Lisabone pod vedením pána Alberta Araújo, Coro São Bruno (Portugalsko) dirigovala pani Ana Paula Mendes.

  Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Touto cestou si Vás dovo

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na Koncert "STABAT MATER" do Trnavy. DIRIGENT A AUTOR HUDBY: PAVOL PROCHÁZKA. Sólisti: Eva Rampáčková - soprán, Katarína Ofúkaná - alt, Jiŕí Zouhar - tenor, Martin Ešek – bas, Marek Janko - organ.  Srdečne pozývame v piatok 29.03. 2019 po sv.omši o 19:15 hod. Odznejú sakrálne diela a STABAT MATER Pavla Procházku.

Pozývame fanúšikov, priateľov a rodinných príslušníkov na komorný predvianočný koncert. Vianočné melódie nás sprevádzajú adventom ale aj počas Silvestra a novoročných sviatkov. Tieto melódie spieva najmä TECHNIK AKADEMIK, ktorý má v repertoári veľké projekty, sem patria aj Eurokoledy, Dettingers Te Deum - G. F. Händela, Missa I. pro festis Natalitiis od P. Georgiusa Zruneka, Pastorále od Pavla Procházku a najmä tzv. "prášilovky" od Františka Prášila, ktoré sa roky spievajú najmä v tzv. „mladom“ Techniku STU a tzv.„zrelšom“ Technik Akademiku. Dirigent zboru Pavol Procházka podľa možností angažuje osvedčených muzikantov, unikátne nástroje napr. harfu, fujaru, gajdy. Sólo spievajú: Lucia Kubeková, Karolína Bauer, Ladislav Uhrák, Jirko Zouhar, Andej Barčák, Daniel Čapkovič. Technik Akademik spieva vianočné melódie pod vedením Pavla Procházku už 15 rokov a zaspieval aj v Topoľčanoch, Budapešti, Cíferi, Bratislave, Hlohovci, Ríme, Viedni a v Bruseli. Kto ozaj nemôže listujte vo zvukovom archíve MP3. http://www.technik-akademik.eu/mp3/ Dirigentom je Pavol Procházka.

Fantastický koncert na počesť velikána Mikuláša Schneidera - Trnavského zaspieva Technik Akademik a niekoľko zborov z Trnavy.

  Koncert k 1155. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na starobylom mieste v Katedrále Sv. Emerána na Nitrianskom hrade zaspievame v sobotu 7. júla 2018.

TECHNIK AKADEMIK vybojoval absolutórium v MOSKVE a zvíťazil v dvoch kategóriách Chorus Inside international 2018, a priniesol prekrásne poháre a v priebehu pol roka tak dokázal zvíťaziť v Európe (ROVIJN) aj v Rusku (MOSKVA) 

TECHNIK AKADEMIK sa pripravuje na Medzinárodný festival zborovej hudby do Moskvy. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (sing public funding by Slovak Arts Council).

Pozývame na predvianočný koncert 9.12. v sobotu v evanjelickom kostole v Petržalke. Zaznejú Európske koledy. Technik - Akademik teda zaspieva najkrajšie slovenské, české a európske koledy. Spoluúčinkuje komorný orchester Musici del teatro. Autorom hudby a dirigentom je Pavol Procházka.

Otvárací koncert v Rovinji, aj tu ohúril TECHNIK AKADEMIK preplnený kostol Sv. Ephemie. A prekvapeniam nebolo koniec. Totálny úspech v hlavných kategóriách Folklór a Sakrálna hudba a na záver GRAND PRIX. Dokumentáciu hľadajte TU

Pavol Procházka a všetky ceny berie domov.

Gestá zborového majstra.

Koncert zborovej tradície zaspievali spevácke zbory: CANTUS, Technik Akademik, Technik STU a TEMPUS.

Pre priaznivcov sme zaspievali v  Bruseli v Kostola sv. Jakuba unikátny koncert "CHRISTMAS CAROLS FOR EUROPE". Vianočné koledy členských krajín Európskej únie.  Koncert počúvajte v archíve RTVS.

Spevácky zbor sa predstavil v budove EP v Bruseli.

Pre priaznivcov operného spevu pripravujeme v  Trnave v Kostola sv. Jakuba unikátny koncert. Spievajú operné hviezdy trnavského kraja, hostia a TECHNIK AKADEMIK. Diriguje Pavol Procházka.

Priaznivcov európskych a slovenských kolied pozývame na Vianočný koncert v Moyzesovej sieni.

Priaznivcov európskych kolied pozýva poslankyňa Európskeho parlamentu Jana Žitňanská  29.novembra na koncert do Európskeho parlamentu v Bruseli. Vianočný koncert zaznie v Auditóriu YEHUDI MENUHIN. Diriguje Pavol Procházka. Plagát sťahujte TU.

ZASPIEVALI SME SPOMIENKOVÝ KONCERT ZA ZOSNULÉHO  PETRA KERLIKA V NEDEĽU 29.05.2016 O 19:00 PO SV.OMŠI V KOSTOLE DUCHA SVÄTÉHO BRATISLAVA - DÚBRAVKA ODZNELI DIELA:  FRANCESCO SPAGNOLI RUSCA  MISSA BREVIS   C. SAINT SAËNS  LAUDATE DOMINUM, OP.149  DEUTSCHE MESSE D.872  FRANZ SCHUBERT   W. A. MOZART  SANCTA MARIA, MATER DEI, KV 273  DIRIGENT: PAVOL PROCHÁZKA

Pre priaznivcov zborového spevu sme zaspievali v  Trnave v Kostola sv. Jakuba. Spievali operné hviezdy trnavského kraja a TECHNIK AKADEMIK. Diriguje Pavol Procházka.

Pozývame priaznivcov zborového spevu na Jubilejný výročný koncert. Zaznie výber z tvorby slovenských autorov XX. storočia. Sú to najlepšie diela Alexandra Moyzesa, Ilju Zeljenku, Tadeáša Salvu, Ivana Hrušovského a Pavla Procházku. Diriguje Pavol Procházka. Spoluúčinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

VSTUPNÉ JE DOBROVOĽNÉ

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na Veľkonočný koncert do Rusoviec. DIRIGENT: PAVOL PROCHÁZKA. ORGAN  Marek Janko  SOLO  Mária Brejková. Srdečne pozývame. V sobotu 28.03. 2015 po sv.omši o 19:00 hod. Odznejú sakrálne diela z tvorby Gallusa, Schuberta, Bortnjanského, Mozarta, Gounoda, De Vittoria a iných ...

Zaspievali sme sériu 4 koncertov, všetky boli venované 30. výročiu úmrtia hudobného skladateľa Alexandra Moyzesa a obetiam I.svetovej vojny.

Koncerty sa uskutočnia v dňoch:

    23.11.2014 - v Topoľčanoch v kostole Nanebovzatia Panny Márie o 19:30 h, GPS= 48°33'32.040"N, 18°10'29.244"E
   
29.11.2014 - v Bratislave v Moyzesovej sieni SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE o 18:00 h, GPS= 48° 8' 27.0302036"N, 17° 6' 58.3018684"E
   
30.11.2014 - v Trnave v Mariánskom seminári – Marianum o 14:30 h, GPS=: N 48.379268 / E 17.588939

VSTUPNÉ NA TIETO KONCERTY JE 5 EUR A VSTUPENKY sÚ V PREDAJI 1 HODINU PRED KONCERTOM

Tešíme sa na stretnutia s Vami prostredníctvom krásnej hudby!

ĎAKUJEME PRIATELIA

Vám všetkým, ktorí ste boli takí láskaví a venovali ste v tomto roku svoje 2% z daní nášmu občianskemu združeniu, ktoré už 9 rokov pôsobí na našej hudobnej scéne pod názvom Miešaný spevácky zbor TECHNIK AKADEMIK, ďakujeme. Aj vďaka Vám a Vašej podpore pomáhame rozvíjať kultúrne a duchovné dedičstvo našich predkov. Získané finančné prostriedky sme použili na čiastočnú úhradu služieb, potrebných pre našu umeleckú činnosť – nácvik skladieb, rozmnožovanie nôt, financovanie hudobnej spolupráce, atď. Celý list.

VÍŤAZNÝ NÁVRAT Z Ríma

Cez adventný čas zbor súťažil na podujatí  VII. FESTIVAL INTERNAZIONALE per CORI e VOCALIST v Ríme. A víťazné návraty sa nám páčia. Tentokrát sme získali v kategórii folklór zlato a v kategórii sakrálna polyfónia sme si „vyspievali“ striebro. Osobitné čaro malo vystúpenie v najvýznamnejšom a najzachovalejšom antickom chráme v Pantheone. Naše úspechy si samozrejme všimli napr. SME, Buongiorno Slovacchia, Facebook, Fasionnewsmagazine a i.

VIANOČNÝ ZÁJAZD do Ríma, adventný KONCERT v hlohovci a rusovciach

Tieto Vianoce zaspievame dva adventné koncerty v Rusovciach (30.11.) a v Hlohovci (1.12.). A absolvujeme súťaž aj koncert v Ríme.

 

SLÁVNOSTNÁ KANTÁTA SV.CYRILA A METODA a OMŠA SV.MARTINA - PREMIÉRA

Unikátna slávnostná kantáta sv. Cyrila a Metoda - preslávený PROGLAS čiže PREDSLOV Konštantína Filozofa je veršovaný predhovor k staroslovienskemu prekladu Biblie. Je vôbec prvou literárnou pamiatkou v staroslovienčine a ozajstným literárnym pokladom Slovákov. Jej pergamenovú verziu v cyrilike z 13. storočia objavil až v roku 1858 ruský slavista Hilferding. Jeho hudobné spracovanie realizoval Pavol Procházka. Pod jeho vedením tak zaznie staroslovienčina po 1000 rokoch. Tento náročný projekt je pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, Úradu vlády SR, starostky mestskej časti Bratislava - Staré mesto, Tatiany  Rosovej, Ministerstva kultúry SR, mesta Trnava, Trnavského samosprávneho kraja a fy COFFEA Drinks.

Koncert v Kostole sv. Jakuba v Trnave, v nedeľu 30.júna 2013 o 19:30 HOD
Koncert v Katedrále sv. Martina v Bratislave, v sobotu 6.júla 2013 o 18:00 HOD

Technik Akademik za presadzovanie národných a kresťanských tradícií získal od predsedu Trnavského samosprávneho kraja Pamätnú medailu Cyrila a Metoda.

48. ročník - BHS-BRATISLAVA

Tentokrát sme v rámci BHS zaspievali koncert tvorby slovenských skladateľov Burlasa, Hrušovského a Zeljenku, za účasti zboru Technik Akademik a Moyzesovho kvarteta. Sóla: Peter Michalica - husle, Jordana Palovičová - klavír, Tomáš Nemec - klavír. Diriguje: Pavol Procházka.  Koncert sa uskutočnil v Malej sále Slovenskej filharmónie v nedeľu 7.októbra o 16:00 hod.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

NITRA - DettingeR Te Deum - G. F. Händel

Pri otvorení  významného festivalu MUSICA SACRA v starobylej Nitre sme zaspievali pre svojich priaznivcov oratórium Dettinger Te Deum.

MONTREUX - ŠVAJČIARSKO

Pri náročnom programe na tento rok sme sa rozhodli si zasúťažiť v MONTREUX a to skladbami: Zeljenka - ROZTOPAŠ, Hrušovský - RYTMUS, Černohorský - PRECATUS EST MOYZES, Debussy - YVER a Whitacre - SLEEP. Reprezentáciu Slovenskej republiky finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

DettingeR Te Deum - G. F. Händel

V adventnom období sme pripravili pre svojich priaznivcov oratórium Dettinger Te Deum a ďalšie európske vianočné koledy, spoluúčinkuje: Classic Chamber Orchestra, sólo spievajú: alt - Karolína Vargicová, bas – Ladislav Uhrák, tenor - Jiří Zouhar, diriguje: Pavol Procházka. Postupne zaspievame v Topoľčanoch - 25.11., Hlohovci - 26.11., Trnave -27.11., Viedni - 2.12., a v Bratislave - 3.12. Srdečne všetkých pozývame.

POCTA VERDIMU

Náš spevácky zbor sa podieľal na projekte „Operné zbory Giuseppe Verdiho“. Projekt zaspieval 3.9. o 20:00 v Trnave. Zaspievali aj spojené trnavské zbory, zbor a orchester SND. Sólisti: soprán – Karina Skrzeszewska /PL/, soprán - Jolana Fogašová /SK/, tenor – László Boldizsár /HU/, bas – Richard Novák /CZ/ Dirigent: Pavol Procházka.

AJ NÁŠ ZBOR SI PRIPOMENIE VELIKÁNA OPERY - GIUSEPPE VERDIHO

Najkrajšie árie opier velikána svetovej opernej tvorby Guiseppe Verdiho zazneli v našom podaní.

MUSICA SACRA 2011

Do rámci medzinárodného projektu MUSICA SACRA sa zapojíme v dňoch 18.6. a 19.6. v zámku Petronell a Hainburgu.

PREKRÁSNY KONCERT STABAT MATER V BRATISLAVE

Dňa 30.4. 2011 sme zaspievali v prekrásnom kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Na programe bola stará sakrálna hudba a STABAT MATER skladateľa Pavla Procházku.

STABAT MATER skladateľa Pavla Procházku, je spoločným  projektom miešaného speváckeho zboru TECHNIK-AKADEMIK a CLASSIC CHAMBER ORCHESTRA. Komu sa nepodarilo osobne sa zúčastniť tohto koncertu, má možnosť toto vynikajúce dielo si vypočuť na našom webe:

 1. STABAT MATER časť 01 Stabat mater, vo formáte MP3 si vypočujte tu
 2. STABAT MATER časť 02 O quam tristis, vo formáte MP3 si vypočujte tu
 3. STABAT MATER časť 03 Quist est homo, vo formáte MP3 si vypočujte tu
 4. STABAT MATER časť 04 Pro peccatis, vo formáte MP3 si vypočujte tu
 5. STABAT MATER časť 05 Eia Mater, vo formáte MP3 si vypočujte tu
 6. STABAT MATER časť 06 Fac me tecum, vo formáte MP3 si vypočujte tu
 7. STABAT MATER časť 07 Virgo virginum, vo formáte MP3 si vypočujte tu
 8. STABAT MATER časť 08 Fac me plagis, vo formáte MP3 si vypočujte tu
 9. STABAT MATER časť 09 Christe,cum sit hinc exire, vo formáte MP3 si vypočujte tu
 10. STABAT MATER časť 10 Amen amen, vo formáte MP3 si vypočujte tu

NIEDERŐSTERREICHISCHE LANDESAUSSTELLUNG 2011

Slávnostným koncertom a úvodnou omšou v PETRONELL CARNUNTUM sme otvárali DOLNORAKÚSKU VÝSTAVU 2011.

PODPORA MK SR a 3rd INTERNATIONAL ISTANBUL CHOIR DAYS

Zájazd na festival do Istanbulu bol uskutočnený s prispením MK SR vo výške 8 000,-EUR

Vianočné bienále V SND

17.12.2010, "NESIEME VÁM NOVINY“ v SND umožnili všetkým členom TA vychutnať si skutočnú vianočnú náladu prekrásnym prevedením "PASTORÁLE" od Pavla Procházku a "Missa I. pro festis Natalitiis" od P.Georgiusa Zruneka a vianočných kolied.

VianoČNÝ KONCERT na radnici vo Viedni

12.12. 2010 zbor odspieval Vianočný koncert na radnici vo Viedni koledy a organovú verziu "Pastorále" a znovu dokázal vynikajúcu úroveň zborovej tvorby na Slovensku.
 

3rd INTERNATIONAL ISTANBUL CHOIR DAYS

3. – 8.11.2010, zbor sa zúčastnil 3rd INTERNATIONAL ISTANBUL CHOIR DAYS Istanbul, ale aj navštívil prvýkrát v histórii ÁZIU a futbalový zápas BESIKTAS ISTANBUL, pozri: www.istanbulchoirdays.com, zájazd na festival do Istanbulu bol uskutočnený najmä s podporou MK SR vo výške 8 000,-EUR.

„EUROFOLKLÓR“ - NAJLEPŠIE ĽUDOVÉ PIESNE

Projekt „EUROFOLKLÓR“ prezentuje najlepšie ľudové piesne celkom 27 krajín EÚ v úprave Pavla Procházku. Celý projekt sme aj nahrali a v krátkej dobe ponúkneme prezentačné CD.

17.10.2010, Nedeľa, Veľká koncertná sála Slovenského rozhlasu v Bratislave, „EUROFOLKLÓR“ o 18:00 hod.,

16.10.2010, Sobota, Trnava, 18:00, „EUROFOLKLÓR“, kino Hviezda

10.10.2010, Nedeľa, Nitra, 16:00, „EUROFOLKLÓR“, Staré divadlo

ÚSPECH VO VIEDNI

TeDeum for the victory of Dettingen from Georg Friedrich Händel (1685-1759) - Händlovo oratórium „Dettinger Te Deum“ odznelo ako spoločný koncert s viedenským miešaným zborom „ WIENER VOKALENSEMBLE“ v projekte „WIENER FESTWOCHEN 2010“. Viedenský zbor nájdete na internete: www.wve.at.

SÚSTREDENIE na modranskej vínnej ceste...

Málokto uverí, že trojdňové sústredenie zboru v MODRE nemalo v náročnom programe naplánované putovanie po modranskej vínnej ceste. Je to tak. Je možné, že niektorí "poblúdenci" aj na cestu zablúdili. Unikátna však bola oslava narodenín - Dano (50), Karol (50), Pedro (50), Peter(52), Mišo (60), Dano Valentovič (60) ale aj výročie technikárskej svadby Elenky a Ľuba (30) nám pripomenula slávne "prdelice".

Pripravujeme pokračovanie unikátneho projektu EUROFOLKLOR 1 s názvom PROJEKT EUROFOLKLOR 2.

Pripravujeme aj program na hudobný festival do Istanbulu. Tu by sme chceli ponúknuť to najlepšie, čo doma máme a samozrejme najlepšie piesne z európskeho folklóru.

Máme aj smutnú správu...

V sobotu, dňa 3. 4. 2010 nás opustil v kanadskom Toronte náš priateľ a dlhoročný technikár Jurko Jonáš. Česť jeho pamiatke.

POĎAKOVANIE DANOVI VOPÁTOVI

Na záver vianočnej série koncertov koncom roka 2009 sme sa poďakovali Danovi Vopátovi za jeho neúnavnú prácu. Získal unikátnu kolekciu CD/DVD za 5 rokov činnosti zboru.

24.12.2009, dávame do pozornosti záznam nášho koncertu na rádiu Devin 17:00 Eurokoledy. Záznam Vianočného koncertu miešaného zboru Technik Akademik "Koledy 25 štátov Európy".

11.12.2009, v Nitre využil chvíle oddychu po koncerte Dodo Patrovič a pripomenul všetkým členom zboru svoje 50 narodeniny - ako inak dobrou náladou a pohostením.

POSLEDNÁ ROZLÚČKA S JÚLIUSOM DUCHOŇOM

Vážení priatelia, po neuveriteľne rýchlom priebehu zákernej choroby zomrel náš priateľ, spevák a výnimočná osobnosť nášho zboru MUDr. Július Duchoň. S Julom sme sa rozlúčili v piatok 18.9.2009 v cintoríne Na Kamennej ceste v Trnave. Mimoriadne bolestnú rozlúčku sme absolvovali takmer všetci členovia zboru TECHNIK AKADEMIK. Hlbokú sústrasť členom Julovej rodiny a jeho priateľom sme prejavili aj spoločným smútočným vencom a zaspievali sme mu niekoľko jemu obľúbených piesní. Česť jeho pamiatke.

PAVOL PROCHÁZKA A TECHNIK-AKADEMIK

Vážení priatelia, znalci umenia a zborového spevu, v roku 2009 Pavol Procházka oslávil životné jubileum - 60 výročie narodenín. Na www stránke miešaného speváckeho zboru TECHNIK-AKADEMIK deklarujeme, že tajomstvo úspechov zboru tkvie vo veľmi ideálnej hlasovej a osobnostnej kvalite a pohode členov zboru, vyváženosti všetkých hlasových skupín, mimoriadne srdnatej práci naviac a nad rámec povinností poniektorých členov ale predovšetkým tvorivej a trpezlivej práci dlhoročného dirigenta, pedagóga a skladateľa Pavla Procházku. Pavol Procházka je naviac mimoriadny optimista, kamarát, neúnavný organizátor a pozitívna osobnosť v kolektíve cenená pre svoju otvorenosť a originalitu. Pavol Procházka oslávil svoje jubileum špeciálnym darčekom pre svojich najbližších Jubilejným koncertom pod jeho vedením. Odzneli jeho skladby Magnificat a Stabat Mater.

   
Pavol Procházka

Po ukončení štúdia na konzervatóriu v Žiline vyštudoval VŠMU v Bratislave, odbor - dirigent. Od roku 1975 pôsobil ako dirigent a umelecký vedúci speváckeho zboru TECHNIK. Počas tohto obdobia získal mnoho významných ocenení. Z jeho profesionálneho života j nutné vyzdvihnúť najmä:
 • Umelecké šéfovanie v SĽUK-u,
 • ďalej pôsobí ako asistent speváckeho zboru Lúčnica, hlavný zbormajster a umelecký vedúci Slovenského filharmonického zboru, Slovenského komorného zboru a hlavný zbormajster Opery SND (od roku 2007),
 • diriguje zbor Kysuca,
 • diriguje spevácky zbor Nitria,
 • diriguje miešaný spevácky zbor TECHNIK-AKADEMIK,
 • vyučuje na hudobnom konzervatóriu v Topoľčanoch,
 • vyučuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici,
 • vyučuje na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Pavel Procházka realizoval stovky koncertov a nahrávok v rozhlase a televízii v krajinách celej Európy, Južnej Kórei, Maroka a Brazílie. Samozrejme neustále tvorí a komponuje. Sem patrí najmä rozsiahle dielo hudobná rozprávka "Maruška", hudobno scénická freska "Legenda potulného tovariša" a z posledného obdobia "Omša svätého Martina", sakrálna cyklická kompozícia "Pastorále" a veľkonočná kompozícia "Stabat Mater".

Ako zbormajster spolupracoval a dodnes spolupracuje s množstvom vynikajúcich našich a zahraničných dirigentov a sólistov. Sem patria aj Abbado, Gielen, Lombard, Pešek, Nanut, Prétre, Rajter.

Spevácky zbor TECHNIK AKADEMIK práve pod jeho vedením za 5 rokov činnosti vydal postupne 6 nosičov CD/DVD.

   

 

POSLEDNÉ KONCERTY A AKCIE

12.12.2009, sobota, Vianočný koncert - Kultúrny dom Čadca o 19°°hod., (Magnificat, Pastorále, Eurokoledy s komorným orchestrom KYSUCA a Speváckym zborom KYSUCA)

11.12.2009, piatok, Vianočný koncert - Evanjelický kostol - Nitra o 19°°hod., (Magnificat, Pastorále, Eurokoledy s komorným orchestrom COMORRA a Speváckym zborom KYSUCA)

10.12.2009, štvrtok, Vianočný koncert - Kostol Nanebevzatia Panny Márie o 19°°hod. v Topoľčanoch, (Magnificat, Pastorále, Eurokoledy s komorným orchestrom COMORRA a Speváckym zborom KYSUCA)

10.12.2009, starosta mesta Topoľčany odovzdal rodákovi mesta Pavlovi Procházkovi - Cenu mesta Topoľčany – strieborná plaketa
pri príležitosti jeho životného jubilea.

06.12.2009, nedeľa, výročný koncert k 5. výročiu TECHNIK-AKADEMIK-u v ZRKADLOVOM HÁJI  Petržalka o 17°°hod., po koncerte oslava do 23°°hod.

7.11.2009, sobota, Výročný koncert k 40 výročiu vzniku speváckeho zboru CANTICA NOVA - Trnava,

28.11.2009, sobota, Vianočný koncert - Kostol - Banská Bystrica o 18°°hod., (Magnificat, Pastorále, Eurokoledy s komorným orchestrom)

15.11.2009, nedeľa, Koncert venovaný Júliusovi Duchoňovi  - Kostol sv. Michala archanjela - Cífer,

5.6.2009 - Pavol Procházka oslávil svoje jubileum špeciálnym darčekom pre svojich najbližších - Jubilejným koncertom pod jeho vedením. Odzneli jeho skladby Magnificat a Stabat Mater.

13.12.2008 v sobotu o 19°°hod. - Vianočný koncert miešaného speváckeho zboru TECHNIK AKADEMIK, V kostole Ducha Svätého sprevádza Komárňanský komorný orchester COMORRA. Program: výber z EUROKOLIED, najkrajšie slovenské koledy, PASTORÁLE.

30.11.2008, nedeľa, koncert EUROFOLKLÓR, BRATISLAVA, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu o 19:00 hod. krst nového CD, pokračovanie unikátneho projektu EUROFOLKLÓR,-

29.11.2008, sobota, koncert EUROFOLKLÓR, TRNAVA, Divadlo Jána Palárika o 19:00 hod.

23.11.2008, nedeľa, koncert EUROFOLKLÓR, NITRA, Veľký evanjelický kostol o 17:00 hod.

29.03.2008, sobota koncert Veľkonočnej hudby v Komárne,
5.04.2008, sobota poobede koncert STABAT MATER v novom kostole Ducha Svätého v Dúbravke,

07.-09.12.2007 - EUROKOLEDY strednej EURÓPY "VIŠEGRÁDSKE KOLEDY" koncert pozostáva z vystúpenia miešaných speváckych zborov z krajín Višegrádskej štvorky, VOX IUVENALIS z Čiech, CANTABILE KÓRUS z Maďarska, RESONANS CON TUTTI z Poľska, TECHNIK AKADEMIK zo Slovenska, ktoré samostatne zaspievali najkrajšie Vianočné koledy svojej krajiny a spoločne záverečnú skladbu MAGNIFIKAT. Záštitu nad koncertami prevzal premiér Slovenskej vlády Róbert Fico a eurokomisár za Slovenskú republiku Ján Figeľ.

07.12.2007 - 19:00 – koncert "VIŠEGRÁDSKE KOLEDY", Univerzitný kostol, v Trnave, koncert pozitívne hodnotila aj tlačová agentúra SITA.

08.12.2007 - 19:00 – koncert "VIŠEGRÁDSKE KOLEDY", Divadlo Andreja Bagara, v Nitre,
09.12.2007 - 08:00 – nahrávka CD/DVD "VIŠEGRÁDSKE KOLEDY", Slovenský rozhlas, v Bratislave
09.12.2007 - 16:00 – koncert v priamom prenose rádia DEVÍN "VIŠEGRÁDSKE KOLEDY", Slovenský rozhlas, v Bratislave,

03. - 04.11.2007, generálka, krátky koncert pred zájazdom na 11th ATHENS INTERNATIONAL CHOIR & LYRIC SOLOIST FESTIVAL /kostol Karlova Ves Bratislava/

07.11.2007 - 20:00, Official Opening Concert, Theatre of the American College in Greece [Gravias str. – Aghia Paraskevi], Atény, Grécko

08.11.2007 - 18:00, F Category - mixed choirs, povinná skladba Jacob Arcadelt – Ave Maria, Černohorský – FUGA a cappella, Ivan Hrušovský – RYTMUS, Theatre of the American College, Atény, Grécko,

09.11.2007 - 20:00, A Category - Folklor Choirs – Béla Bartók - ŠTYRI ĽUDOVÉ, Ivan Hrušovský – IŠEU MACEK, a acapella , Theatre of the American College, Atény, Grécko

10.11.2007 - 18:00,
* International Competition to proclaim the Best Choir of the Festival [GRAND PRIX of the City of Athens]
* Announcement of the result for the Best Soloists [3rd round - final], všetko v Theatre of the American College, Atény, Grécko

10.11.2007 - 20:00, Official Closing Ceremony of the Festival and farewell
* Awarding Ceremony for all participant Choirs and Soloists
* A performance by the Best Hellenic Choir 2007
* A performance by the Best Soloist – First Prize of the Festival 2007 [one work]
* All Ladies Soloists are performing in a joint concert the work «Panis Angelicus” by Cesar Franc [for three voices and solo soprano]
* Announcement of the result for the Best Choir of the Festival [GRAND PRIX of the City of Athens – The Choir of the World].
* A performance by the Best Choir of the Festival [GRAND PRIX of the City of Athens – The Choir of the World]
* The male Choirs of the Festival are closing the 11th Issue of the Festival with a joint performance of the works: «Die Nacht» by Franz Schubert and Coro Indroduzione “Eviva, beviam” from the opera «Ernani» by Giuseppe Verdi. všetko v Theatre of the American College, Atény, Grécko