našim partnerom je aj CANTABILE KÓRUS


miešaný spevácky zbor Cantabile Kórus z Maďarska je našim partnerom v projekte VIŠEGRÁDSKE KOLEDY, je to zástupca silnej konkurencie speváckych zborov našich susedov