našim partnerom je aj RESONANS CON TUTTI


miešaný spevácky zbor RESONANS CON TUTTI zo starého baníckeho mesta Zabrze v Poľsku je našim partnerom v projekte VIŠEGRÁDSKE KOLEDY

tento zbor nájdete aj na internete http://www.zabrze.net.pl/dzierzonia/moddard/opp1/opp/nowa%20resonans.html