našim partnerom je aj VOX IUVENALIS


miešaný spevácky zbor VOX IUVENALIS z Čiech je našim partnerom v projekte VIŠEGRÁDSKE KOLEDY

Pěvecký sbor Vox Iuvenalis (hlas mládí) prezentaci najdeme na www.vox.vutbr.cz působí na brněnské i mezinárodní scéně již od roku 1993. Za tuto dobu si vybudoval postavení kvalitního mladého interpreta, což potvrzují četná ocenění sboru i jeho dirigenta Jana Ocetka.

Sbor, který se v roce 2000 stal reprezentativním tělesem brněnské techniky, má široký hudební repertoár od skladeb ze 16. století až po současné skladatele, se zvláštním zaměřením na současnou a duchovní hudbu. Členové sboru, jejichž počet se blíží šedesátce, jsou převážně studenti a absolventi brněnských vysokých škol.
 

Těleso se každoročně představuje posluchačům v Brně na ucelené řadě koncertů ( velikonoční koncerty duchovní hudby, vážně-nevážné koncerty k ukončení akademického roku, slavnostní koncerty a vánoční koncerty