HISTÓRIA ZBORU (zoznam)


Na 50.výročí súboru TECHNIK v roku 2003 vznikla spontánna túžba bývalých technikárov (zoznam nájdete tu) opäť si zaspievať.

Projekt EUROKOLEDY - KOLEDY KRAJÍN EURÓPSKEJ ÚNIE vznikol na základe myšlienky šíriť kultúrne dedičstvo EURÓPY medzi jej jednotlivých členov. Naspievať jednu Vianočnú koledu z každej krajiny, ktorá je členom Európskej Únie v pôvodnom národnom jazyku každého členského štátu v úprave pre miešaný spevácky zbor a hudobný sprievod. Koledy z Anglicka, Írska, Španielska, Portugalska, Francúzska, Holandska, Belgicka, Luxemburska, Dánska, Švédska, Fínska, Nemecka, Poľska, Česka, Rakúska, Maďarska, Talianska, Grécka, Slovinska, Lotyšska, Estónska, Litvy, Cyprusu a Malty. Projekt predpokladá v budúcnosti doplnenie vianočných kolied z krajín, ktoré sa stanú členmi veľkej európskej rodiny Európskej únie. Úpravy jednotlivých kolied urobil dirigent koncertu Pavol Procházka. Koledy jednotlivých krajín, členov EU, sa zabezpečil z dostupných notových materiálov a z veľvyslanectiev európskych krajín v SR, ktoré pomáhali aj pri ich správnom interpretovaní . Koncert bol rozdelený na tri hlavné časti, z ktorej prvá EUROKOLEDY bola spievaná v slovenskom abecednom poradí, samostatnou druhou časťou koncertu bolo zaspievanie najznámejších SLOVENSKÝCH VIANOČNÝCH KOLIED v úprave od Františka Prášila pre miešaný zbor a Pavla Procházku pre orgán, ako tretia časť koncertu bola interpretácia sakrálnej cyklickej kompozície PASTORÁLE od autora Pavla Procházku v úprave pre miešaný spevácky zbor, tenorové sólo, sláčikový orchester, flautu a orgán. Koledy všeobecne oslovujú širokú verejnosť, deti, mládež a poslucháčov bez ohľadu na vek. Sú kultúrnym európskym dedičstvom a majú nesmiernu výpovednú hodnotu pre budúce pokolenia. Členovia miešaného speváckeho zboru „Technik Akademik“ sa stali so svojimi niekdajšími úspechmi na domácom a medzinárodnom poli legendou slovenského zborového spevu.

Projekt EUROKOLEDY - KOLEDY KRAJÍN EURÓPSKEJ ÚNIE v jeho prevedení budú nesporne životným zážitkom a poučením pre všetkých začínajúcich spevákov už len preto, že nie je známe, že by niekto uskutočnil podobný projekt. Tento projekt bude zbor prezentovať koncertne vo viacerých slovenských a zahraničných mestách, pre veľký úspech na koncertoch v Nitre, Trnave a Bratislave 2005. Z koncertu EUROKOLEDY je vydané CD, DVD a dokument o príprave projektu. Technik Akademik takto chce reprezentovať slovenskú a európsku kultúru a našu spoločnosť teší, že podporila tento veľkolepý a náročný projekt.

 

HISTÓRIA speváckeho zboru TECHNIK ( www.technik.stuba.sk )


História Speváckeho zboru súboru TECHNIK, siahajúca - priam neuveriteľne - do minulého storočia, je bohatá na osobnosti, ktoré ho viedli, ako aj na členskú základňu, ktorá napĺňala jeho rady 50 rokov.

1953 - vznikol vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Postupne sa v ňom vytvorili tri samostatné umelecké telesá – folklórny súbor, spevácky zbor a komorný orchester.

1956 - tri roky po vzniku Vysokoškolského umeleckého súboru TECHNIK, v roku 1956, sa zo spevácko-tanečného súboru vyčlenil samostatný spevácky zbor. Na slovenskej hudobnej scéne sa tak etabloval špičkový, vyše osemdesiatčlenný spevácky súbor, ktorý nemohol chýbať ani na jednom významnom speváckom podujatí v Československu. Do vienka mu jeho zakladateľ Vladimír Slujka vložil ľudovú pieseň a tej ostali technikári verní v jej rôznych podobách dodnes. S ďalšími umeleckými vedúcimi a osobnosťami, akými boli Pavol Procházka, Margita Gergeľová-Paulsson, Naďa Raková, Jan Rozehnal, Kristián Seidmann, Mirka Bučeková-Matisová, Branislav Kostka, zbor zaznamenal kvalitatívny a výkonnostný rast. Repertoár zboru sa postupne profiloval a obohacoval o náročnejšie polyfonické skladby a diela súčasnej zborovej tvorby. Tak, ako sa v zbore "obmieňali" dirigenti, soprány, alty, tenory i basy, vývojom prechádzal aj repertoár zboru, ktorý odrážal rôzne spoločenské i politické obdobia. V notovom archíve zboru sa nájde množstvo vzácnych diel sakrálnej hudby, odvážne a interpretačne náročné diela súčasných skladateľov, chytľavé jazzové aranžmány, mnohé úpravy ľudových piesní, ale aj dávno nespievané diela socialistického realizmu.

1957 - celoslovenská prehliadka ĽUT v Starom Smokovci (1. miesto)

1957 - zájazd súboru Rumunsko, Maďarsko,

1959 - už tri roky po vzniku samostatného zboru získava pozoruhodný úspech v BRNE, keď víťazí v Ústrednom kole STM v kategórii zvlášť vyspelých zborov aj nad známymi zbormi z Čiech.

1960 - slávnosti zborového spevu v Banskej Bystrici,

1961 - Festival zborového spevu v Brne, (1. miesto)

1961 - Ústredné kolo STM v Prahe, (1. miesto)

1961 - zájazd súboru - Švédsko,

1962 - Ústredné kolo STM v Bratislave, (1. miesto)

1962 - zájazd súboru Anglicko,

1964 - zájazd do zahraničia,

1965 - Zlatý veniec mesta Bratislava, (2. miesto)

1966 - Súťaž zborového spevu SUTV v Nitre, (1. miesto)

1966 - Zlatý veniec mesta Bratislava, (2. miesto)

1967 - Zborová súťaž o Striebornú lýru, (1. miesto)

1967 - Zlatý veniec mesta Bratislava, (1. miesto a absolútny víťaz)

1967 - Súťaž zborového spevu SUTV v Banskej Bystrici, (1. miesto)

1969 - Zlatý veniec mesta Bratislava, (1. miesto a absolútny víťaz)

1969 - Súťaž zborového spevu SUTV v Nitre, (1. miesto)

1969 - Concorso Internationale di Canto Corale v Gorízii - Taliansko, 3. miesto v polyfónii, 1. miesto v ľudovej piesni, pohár pre najúspešnejší akademický zbor,

1970 - Zlatý veniec mesta Bratislava, (1. miesto a absolútny víťaz nositeľ Zlatého venca mesta Bratislava)

1970 - Súťaž zborového spevu SUTV v Nitre, (1. miesto)

1970 - Concorso Internationale di Canto Corale v Gorízii - Taliansko, 2. miesto miešaný zbor, 2. miesto ženský zbor v ľudovej piesni,

1971 - Llangollen (Walles), (1. miesto) Súťaž International Musical Eisteddford,
1973 - Cork (Írsko), (1. miesto) Súťaž International Choral and Folk Dance Festival Cork,
1975 - Spittal (Rakúsko), (1. miesto) Súťaž International Chorbewerb,
1975 – Pardubice, Súťaž IFAS
1975 – Bratislava – festival ZLATÝ VENIEC
1977 – Trenčianske Teplice
1977 - Martin, Politická pieseň
1978 – Zochova chata
1978 – Silvester
1978 – Taliansko, Arezzo, (1. miesto) Súťaž, 23-28.8.1978, XXVI. Concorso polifonico internazionale „Guido d Arezzo“,
1979 – Bezovec, severné Čechy,
1979 - Luzern, Europa Cantat, Svetový festival speváckych zborov
1979 – Bern, Nahrávka do rozhlasu
1979 – Bratislava, XII. Slávnosti zborového spevu
1980 – Debrecen, (3. miesto) Súťaž - Bartók Béla Nemzetkősi Kórusversény,
1980 – Knokke-Heist, (1. miesto) Súťaž Europese Beker voor Gemende Koren,
1980 - Kováčovo, ČR
1981 – Belgicko, sev. Čechy,
1982 – Knokke Heist, (Belgicko) BANK van ROESELARE EN WEST VLAANDEREN, CONCERT van SLOVAAKSE en Tsjechishe Koormuziek, Koor van der Technishe Hoheschool van Bratislava onder leiding van Pavol Prochazka,
1982 – Praha, Pražské jaro
1982 - Pardubice (Československo), IFAS '82, VII. Mezinárodní festival akademických sborů,
1982 - Tours (Francúzko) (1. miesto) Súťaž Recontres Internationales de Chant Choral de Tours,
1983 – Bratislava, 30 výročie vzniku súboru TECHNIK
1983 - Pardubice,
1983 – Cantonigros Španielsko - Festival International de Música de Contanigrós,
1983 - Tallin,
1984 – Turku (Fínsko) Jyväskylän Talvi Jyväskylä
1986 – Roma (Taliansko) - Rassegna Internazionale Universitania di Polifonia
1988 – Kálnica – Sústredenie
1988 - Cantonigros Španielsko - Festival International de Música de Contanigrós,
1993 - Spittal and der Drau - na tomto mieste treba spomenúť krátke, ale intenzívne pôsobenie špičkového českého zbormajstra Jana Rozehnala, ktorý doviedol zbor k absolútnemu triumfu na prestížnej svetovej súťaži zborov v rakúskom Spittal and der Drau v roku 1993.
2003 – Bratislava, Istropolis, Sieň starý rozhlas, Výročné koncerty po 50 rokoch
 

2004 – Klarisky, nadšenie reálne vyústilo do koncertného turné v Bratislave, Trnave a Nitre v roku 2004, kde sa po rokoch spieval bývalý úspešný repertoár, pod názvom TECHNIK PO 20 ROKOCH. Z týchto koncertov bolo natočené CD live a dokument na DVD. „Technik po 20 rokoch“ sú bývalí technikári, ktorí pred viac ako 20 rokmi získali pre Slovensko nespočetné množstvo ocenení.
2005 – Trnava
2006 – Praha
2006 - Bratislava, Konkatedrála sv.Martina - CHRISTMAS FOR UNICEF - Koledy a Pastorále,
2006 – Bratislava, Topoľčany, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Zabrze, Brno, Budapešť
2007 – Bratislava, Živý koncert pre rádio DEVÍN
2007 – Bratislava, Trnava, Nitra, VEĽKONOČNÁ HUDBA - Ecce lignum Crucis, Stabat Mater, Trnavský komorný orchester,
2007 – Bratislava, Eurokoledy,
2007 - Bratislava, Višegrádske koledy,
2007 – Atény, (Grécko) 11th Athens International Choir and Lyric Soloist Festival, zbor sa stal laureátom v skupine folklóru,
2008 – Bratislava, Členovia občianskeho združenia sú členmi speváckeho zboru, ktorí sa chcú stretávať na princípe dobrovoľnosti a spoločného vzťahu k zborovému spevu s cieľom nacvičovať a verejne prezentovať hudobné umelecké diela, realizovať ich nahrávky, organizovať podujatia v oblasti zborového spevu a zároveň výsledkami svojej práce reprezentovať región, vlasť a celé slovenské zborové umenie doma i v zahraničí. Predmetom činnosti združenia je rozvoj záujmovej umeleckej činnosti v oblasti zborového spevu, hudby, rozvíjanie kultúrneho a duchovného povedomia občanov, detí a mládeže. Na mnohých vystúpeniach doma i v zahraničí si spevácky zbor získal a snaží sa naďalej získavať priazeň a srdcia poslucháčov vďaka vysokej umeleckej interpretačnej úrovni. Víťazil však aj vďaka tomu, čo vníma každý divák očami - sviežosťou, entuziazmom a úsmevom.

Technik zanechal stopu v štatistikách zborových súťaží a festivalov mnohých krajín Európy. Disciplína a náročná práca sa odzrkadlili na početných oceneniach na medzinárodných súťažiach. Pre Slovensko a materskú univerzitu zbor priniesol mnoho významných trofejí, zvučné meno a povesť popredného amatérskeho umeleckého telesa. Na tomto mieste treba spomenúť krátke, ale intenzívne pôsobenie špičkového českého zbormajstra Jana Rozehnala, ktorý doviedol zbor k absolútnemu triumfu na prestížnej svetovej súťaži zborov v rakúskom Spittal and der Drau v roku 1993.

Súčasný repertoár telesa spoločne budujú dirigenti Juraj Jartim a Branislav Kostka. Popri každodennom boji so slabnúcim záujmom o zborový spev a umenie vôbec prežívame spolu s nimi čas znovuobjavovania donedávna zakázanej chrámovej hudby, sviežosti zaoceánskeho repertoáru a prevratných poznatkov o autentickej interpretácii starej hudby. Zmenšenie počtu členov zboru však neznamená zníženie kvality umeleckého zážitku. Pri vhodnej dramaturgii a metodike nácviku možno dosiahnuť neobyčajnú plasticitu, štýlovosť a cit pre krásu detailu. Latka náročnosti sa neznížila, väčší priestor však dostáva spontánna radosť z muzicírovania sprevádzaná žičlivými vzťahmi v technikárskom kolektíve.

Technik, ktorý sa vďaka svojim členom dožil v minulom roku päťdesiatky, sa stále snaží byť príťažlivým pre tých, ktorí v ňom spievajú, ako aj pre tých, ktorí jeho koncerty navštevujú.