KAM sa podeli členovia zboru TECHNIK?


Na 50.výročí súboru sa úzkostlivo začali kompletovať zoznamy, fotografie, nahrávky zboru TECHNIK. Množstvo členov zboru absolvuje najrozličnejšiu kariéru na Slovensku a v zahraničí. Dnes naši členovia zboru sú spravidla vážení rodičia so svojimi rodinami. Pôsobia ako podnikatelia, počítačoví experti, sudcovia, prokurátori, profesionálni umelci, profesionálni vojaci, bankoví špecialisti a zástupcu máme aj v parlamente SR. Dlhé roky práce, nácvikov vystúpení boli možné vďaka množstva práce, ktorú viacerí odviedli nad rámec svojich povinností. Zákulisie nácvikov, sústredení, koncertov sprevádza dobrá pohoda a spev, mnoho múdrych ale aj výstredných výrokov, tajomných slov, tajomných receptúr, prezývok pána Procházku, pána Slujku. Niektoré tajomné slová nájdete aj v ABECEDE TECHNIKU.

Množstvo členov si nenechalo svoje poznatky len pre seba a aktívne sa zapojili do šírenia zborového spevu i naďalej. Svojou činnosťou výrazne ovplyvnili dianie v zborovom speve. Patria sem aj: František Vlasák, ktorý nielen organizačne ale aj svojim hlasom prispel k úspechom orchestra bez nástrojov - ojedinelej slovenskej a´cappellovej skupiny Close Harmony Friends, pozri na www.chf.sk, Dano Vopát, ktorý stojí za úspechmi speváckych zborov Tirnavia na www.tirnavia.com a Technik-Akademik na www.technik-akademik.eu. A čo ďalší technikári? - Bohuš Sládeček pokračuje v profesionálnej speváckej kariére v Českej filharmónii, Ferko Laktiš v Slovenskej filharmónii, Daniel Hlásny v opere SND, Mária Brejková, Maroš Brejka, Anna Hanzelová, Anna Tužinčinová, Stanislav Babiak, Janko Gottweis v Speváckom zbore mesta Bratislava, pozri www.szmb.sk, Janko Kucharík, Vladimír Ondro, Štefan Merjavý,  spievajú v externom speváckom zbore SND, pozri www.snd.sk, Evka Majerová - Kuľová, Vierka Banásová, Janka Balážová, Zdenka Gereková, Maja Štefánková, Eva Waldová, Alica Valentovičová, Janko Banás, Peter Valkovič, Štefan-Pišta Hrabovec, Dano Valentovič, Milo Hečko, Marta Hečková, Jozef Švec,   spievajú v speváckom zbore CANTUS, pozri na www.cantusbratislava.sk, ďalej Dodo Zábojník, Karol Pánik, Dodo Pátrovič, Dušan Kuchár, Andrej Barčák posilnili nitrianky zbor Nitria, Vladimír Baláž pôsobí v ľudovej, cimbalovej kapele "Nebantuj". Jožko Blaha a Jaro Bakyta sa etabluje v zoskupení RODOKMEŇ.  Samotní členovia, ich deti či vnuci technikárov pôsobia v desiatkach umeleckých či kostolných zoskupeniach a šíria tak vážnu hudbu ďalej.

Pavol Procházka svojou skladateľskou, pedagogickou a dirigentskou aktivitou ovplyvňuje celý stredoeurópsky región. Marián Vach pôsobí teraz aj ako dirigent v Banskej Bystrici. Viacerí členovia nielen pôsobili ale aj založili hudobné telesá, ktoré už zanikli.

Mimo rodné Slovensko sú aj Lidka Tomešková, rod.Infeldová (ČR), Martin Tomešek (ČR) – „Strom zelený“, Marta Kovaříková (ČR) Bohuš Sládeček (ČR), Broňa Nitranová (ČR), Marika Rigová (USA), Daniela Dzambová rod. Kuľová (Kanada), Tereza Krivá (USA), Gabika Bolton rod.Štefáneková (GB), Jano Pekarovič (USA), Zuza Fraňová (Austrália), Oľga Raníková, rod.Martanovičová (Hermanus - JAR),

A pre úplnosť a so smútkom je nutné zverejniť, že poniektorí už nie sú medzi nami. Navždy naše rady tu na zemi opustili Juraj Jonáš, Július Duchoň, Vladimír Hák, Peter Belák. Ale aj ďalší...

V zbore sa teda vystriedalo množstvo ľudí, niektorí pôsobili 3 mesiace, niektorí počas vysokoškolských štúdií statočných 5 rokov a iní zasa viac ako 30 rokov. Následne v zozname ponúkame takmer všetkých, poniektorých i dvakrát i s menom za slobodna. V zozname sú teda nielen zboristi ale aj dirigenti, skladatelia, organizační vedúci, hlasoví pedagógovia,... všetci sme totiž tvorili TECHNIK.

Adamec Ján
Adamec Vojtech
Adamcová Tatiana, rod. Ivanová
Adamčíková Mária Regina, rod. Cmarková - "Regina"
Ambróczy Pavol
Antolová Marta
Augustíniová Danica, rod. Podhorská
Babiak Juraj
Babiak Stanislav
Bagin Pavol
Bachratá Libuša, rod. Kureková
Bajčíková Magda
Bakyta Jaroslav
Baláž Vladimír
Balážová Jana, rod. Ivanová Anna
Balážová Viera
Baliak Miroslav
Baluchová Monika, rod. Bieliková
Banáková Pavlína
Banás Ján
Banásová Viera, rod. Fejdiová
Baranková Anna
Baratka Stanislav
Bartošová Bibiana
Bartovičová Eva
Barus Juraj
Batelová Eva
Bednarič Rastislav
Bednárová Ľudmila
Bekényiová Vilma
Belák Peter - "lašaté"
Benková Anna, rod. Holáková
Benková Eva
Bernadičová Beáta
Beskydárová Valéria, rod. Strehárová
Bielická Zuzana
Bieliková Silvia
Biznár Branislav
Bizon Rudolf
Blaha Jozef
Blašková Zdena
Blažejová Mária, rod. Duchoňová
Böhm Ľubomír
Bolha Ľubomír
Bolton Gabriela, rod. Štefáneková
Bóna Marián
Bošnáková Gabriela
Bošniak Štefan
Brejka Marián
Brejková Mária, rod. Nitranová - "mariška"
Bretzová Adelaida
Broda Filip
Bučková Ema
Budajová Jarmila
Budke Otto
Buganová Zdenka
Buchelová Mária
Bujna Anton, - "admirál" "tóno-udavač"
Búliková Vlasta, rod. Paulínová
Bulla Karol
Buzgo Peter
Cirák Ján - "jano"
Cvangová Darina
Cvangová Magdaléna
Čajági Lubomír
Černo Peter
Čunderlíková Viera
Danišová Cecília, rod.Pikulíková
Danišovský Jozef
Danišovský Štefan
Deáková Katarína, rod. Kosorínová
Demeterová Mária, rod. Korčeková - "gusta"
Demovič Rudolf
Deptová Jana
Dibák Dušan
Dobák Gustáv
Dobo Ondrej
Dobríková Mária, rod. Kolesárová
Dolejší Ján, arch. - "džovanni"
Dovinová Ima
Druláková Alena
Dubík Mikuláš
Dubovský Karol
Ducko Marcel
Dundek Ján
Duchoň Július
Duchoňová Eva, rod.Hudečková
Duchoňová Kornélia, rod. Pobiecka
Ďurindová Mária, rod. Kabiešová
Ďurinda Ján - "mišo"
Ďuriš Zdenek
Dzambová Daniela, rod. Kuľová
Dzurániová Brigita
Dzurnák Miroslav
Eichler Martin
Evansová Naďa, rod. Vozianovová
Fagula Ladislav
Fajkus Peter
Fakla Cyril
Fehérová Andrea
Feketeová Jolana
Ferov Ľubomír
Ferovová Elena, rod. Haščinová
Filipová Elena, rod. Zemanovičová
Filadelfiová Zora
Fleško Miloš
Florián Štefan
Francisci Peter
Fraňová Zuzana
Fridrichová Anna
Gajerová-Hlavatá Irena, rod. Baková
Galatová Marianna, rod. Babiaková
Gaňová Katarína, rod. Majerníková
Gaňová Jozefína
Gašparín Cyril
Gašparín Štefan,
Gažík Andrej
Gefingerová Monika
Gereková Zdenka, rod. Grácová
Gnotová Silvia
Goga Andrej
Gombíková Gabriela, rod.Lauková
Gondová Erika, rod. Horkovičová
Gontová Irena
Gotthardt Gabriel
Gottweis Ján
Grand Mikuláš
Grof Jozef
Gromina Jozef
Hafnerová Ľubica, rod. Hapčová
Halászová Martina
Hanáček Anton
Hanová Eva, rod. Grunwaldová
Hanzelová Anna - "hanka"
Hanzová Mária
Harinek Ľubomír
Hároníková Kamila
Hašková Silvia, rod. Jančárová
Hausová Emília
Hajasová Viera, rod. Dubajová
Havaš Juraj
Havlíčková Viera
Havlíčková Zuzana
Havlíková Emília
Havlíková Henrieta, rod. Šebeková
Hečko Miloslav, - "milo"
Hečko Jozef
Hečková Mária
Hečková Anna
Hečková Marta, rod. Stašková - "staška"
Heldová Gabriela
Henčeková Danica
Herda Vladimír
Heribanová Mária
Herichová Alexandra, rod. Solčanská
Hívešová Daniela, rod. Aksamitová
Hlinický Jozef
Hluchý Vladimír
Hluchá Darinka
Hodálová Jarmila
Holeková Ľudmila, rod.Kočkovská
Holička Rudolf
Homola Vladimír
Homolová Jordanka, rod. Slivová
Horváthová Marcela
Hovádová Dagmar
Höferová Magda
Hrabovec Štefan
Hrabovcová Jana, rod. Turečková
Hrapko Juraj
Hric Karol
Hricová Božena, rod. Šoltésová
Hromadová Melita
Hromková Eva
Hrušovský Ivan
Hruzová Marcela
Hudcovský Stanislav
Hudcovská Jela, rod. Medvecká
Hübnerová Brigita
Hunáková Magda
Hurajová Eleonóra
Hušková Mária
Chlapík Peter
Chovancová Anna
Chovanec Jozef
Chovanová Anna
Chudová Oľga
Chudý Milan
Ivanecký František
Ivanička Zoltán
Janáčová Zora
Janáčová Katarína
Janáčová Elena, rod. Repášová
Jančo Milan
Janíčková Jana
Jánošík Alexander
Jánošíková Alexandra, rod. Hodánová
Janošková Oľga
Janura Ján
Jarolímek Karol
Jaroš Peter
Jarošová Viera
Jartim Juraj
Javorková Darina
Jensenová Anastázie
Joch Pavol
Jojičová Zuzana, rod. Zoppová
Jonáš Juraj
Joštová Eva, rod. Koprdová
Jurčacko Drahomír
Jurčacko Ľudovít
Jurčacko Miloslav
Jurčišin Marián
Jureniková Elena
Jurica Dušan
Jurovčáková Jana
Kadlec Rudolf
Kalináč Imrich
Kanjak Miloš
Kardoš Peter
Karvánková Anna
Kasanický Dušan
Kasanová Mária
Kašpar Jaroslav
Kenderessy Ivan
Kerlik Peter
Kiňová Margita, rod. Korčeková - "pegy"
Kiss František
Klima Ján - "janko"
Klimová Valéria
Knietel Milan
Kocianová Valéria
Kocúr František
Kohútek Róbert
Kolesárová Alena
Kolimár Miroslav
Kollarovicová Anna
Konečná Petra, rod. Valentovičová
Konečný Ivan
Kontroš Imrich
Koóš Juraj
Koóšová Helena, rod. Orlovská
Kopková Oľga
Koráb Otokar
Korbelová Alexandra
Kordošová Beata, rod. Heregová
Koreň Ľudovít
Kostka Peter
Košalková Magda
Koudelka Milan
Kováčik Ladislav
Kováčová Elena, rod. Kuklová
Kovasichová Dagmar, rod. Knapcová
Krabáč Milan
Krajčiová Eva Ester
Krajčovičová Miroslava, rod.Šebelová
Kramárová Zina
Kraus Jozef
Krčaková Eva
Krchňák Jozef
Kristián Pavol
Krivá Terézia
Krivá Mária
Krivá Beáta
Krivosudská Marta, rod. Moravitzová
Križanová Mária
Krokovič Ľudovít
Kroupa Miroslav
Krušpánová Ida
Krumpolcová Magdaléna
Kubáni Bronislav
Kubeš Miroslav
Kubíková Nadežda, rod. Hrapková
Kubovčák Miroslav
Kudri Radovan
Kucharík Ján
Kucharíková Anna, rod.Petrová
Kulich Ivan
Kulichová Elena, rod.Kolimárová
Kumančíková Kvetoslava
Kureková Libuša
Kurila Ján
Kurilla František
Kurina Peter
Kutarňová Iva
Kutnohorská Adriana
Kuzmová Gréta
Kvasničková Ľudmila
Lačný Peter
Laktišová Zuzana, rod. Khírová
Laktiš František -"feri"
Labašová Katarína, rod. Karpišová
Lapinová Alojzia
Latka Rudolf
Lauda Rudolf
Lauko Rastislav
Laurincová Tatiana, rod. Martanovičová
Lazarová Mária
Lelláková Soňa
Lepeň Klaudius
Lenková Mária
Levčíková Helena
Ličková Eva
Limpárová Beata, rod. Hudecová
Lipárová Mária, rod. Bugalová - "maruška"
Löffler Peter
Lopúch Jozef
Lovecká Katarína
Lovecký Pavol
Lubušký Peter
Lučanská Mária
Lukáš Vlastimil
Luptáková Ľuba
Luščeková
Luža Dušan
Madera František
Magura Ján
Majerčík Milan
Majerníková Katarína
Majerová Eva, rod. Kuľová - "kulka"
Majtán Štefan
Makáňová Zuzana, rod. Gálová
Malecká Oľga
Marková Alena
Matulíková Katarína, rod. Mitterhauszerová
Matyšek Jozef
Mazán Miroslav
Medlenová Eva
Merjavý Štefan
Merjavý Štefan, junior
Merjavá Sylvia
Merjavá Jana
Mesíček Ľuboš
Mešková Eva
Mezovská Dana
Miháliková Luda
Michálková Elena
Michalová Zora
Michlerová Zita
Mikita Dušan
Milková Alžbeta
Minárik Anton
Mináriková Ivana
Míšaný Anton
Mišík Ján
Mocáková Anna
Modesto Elena
Mojto Ferdinand
Mojžiš Dušan
Mojžiš Pavel
Mojžišová Ľudmila
Moncol Milan
Moravická Zora
Moravská Ľubica
Morongová Barborka rod. Skraková
Morong „Ferko“ František
Mosný Ľubomír
Móza Jozef
Mravcová Mária
Nahálka Pavel
Nedeláková Viera
Nemec Dušan
Neumannová Elena
Ničová Mária
Nikita Dušan
Nitranová Bronislava
Nittnausová Eva
Novotná Miroslava
Oberman Peter
Ocenáš Jozef
Ochátová Margita
Oktavec Vladimír
Olejár Milan
Ondráčková Vladimíra
Ondrejková Klára, rod. Morvayová
Ondrejková Zuzana
Ondrejkovič Ján
Ondriašová Helena
Ondro Vladimír
Oravec Anton
Oravec Michal
Orlíček Jozef
Orolínová Mária
Oršulová Elena
Páchnik Ján
Pánik Karol
Pajnáková Ľudmila
Paško Miroslav
Patajová Mária
Patrovič Jozef
Patyiová Oľa
Paučeková Jindra
Paulišinová Antónia
Paull Peter
Pavlík Marián
Pavlíková Kornélia
Pecár Ján
Pecho Peter
Pekarovič Ján
Petráš Mário
Pikulíková Zlatica
Pilátová Zlatica, rod. Benková
Pilka Marián
Pišteláková Eliška
Pišútová Eva
Pivaciová Jana
Pleška Jozef
Podhorný Július
Podoba Marián
Polák Juraj
Poláková Iveta
Poliak Pavol
Poliaková Zuzana
Polom Richard
Polomová Katarína
Popelka Peter
Popelková Marta, rod. Hofferíková
Popovič Vladimír
Poráziková Elena
Porubenská Jana
Pospíšilová Jolana
Pozdechová Marta
Pribilová Elena
Priecelová Elena
Priehodová Ľudmila, rod. Bednárová
Procházka Pavol - "paľo"
Purdešová Irena, rod. Bernadičová
Purdeš Peter
Purtz Tomáš
Račko Ján
Rakovský Oto
Raníková Oľga, rod. Martanovičová
Raszka Danuta
Rebro Peter
Rehák Miroslav
Rell Ivan
Repčík Róbert
Repka Jaroslav
Ridoš Michal - "mišo"
Rigová Mária
Rozložníková Markéta
Rusinki Mikuláš
Ružičková Tatiana, rod. Hanakovičová
Reháková Melánia
Rychlý Miro
Sabová Renáta
Safic Viera
Salanciová Alžbeta
Salva Tadeáš
Sarkociová Libuša
Sedlár Ladislav
Sejna Michal
Sekretár Stanislav
Sepšiová Helena
Sitárová Jaroslava
Skalová Daniela
Skrak Ján
Skraková Mária, rod.Kotulová
Sládeček Bohuš - "bogo"
Slobodník Vladimír
Slobodová Ivona
Slotová Oľga
Slujka Vladimír
Smelíková Mária
Smiková Anna - "nina"
Sofka Oto
Sokolová Anna
Soukup Ladislav
Sousedíková Anna
Stankeová Lydie
Stanovský Eduard
Stopka Jozef
Stopka Stanislav
Strakoš Jozef
Stráňavská Júlia
Strauss Jozef
Struhárová Eva
Stupka František
Stupka Ľbomír
Stupková Marta
Sulanová Magdaléna
Svobodová Terézia
Svorad Ivan
Synák Stanislav
Szathmáryová Judita
Szalayová Gabriela
Šabo Štefan
Šefčík Ján
Šestáková Adela
Šidová Edita
Šikulová Mária
Šikýrová Soňa
Šimko Igor
Šimová Oľga
Šinal Andrej
Škvarková Ľubica, rod. Adamkovičová
Šostroneková Marta
Šovčíková Marianna
Špánik Emil
Špičková Milena
Šprláková Viera
Štasselová Lucia
Štefánek Alojz
Štefánková Mária, rod. Bezáková
Štepová Helena
Števíková Dagmar
Štolfová Hana
Šupová Eugénia
Šurda Ladislav
Šuteková Katarína
Švecová Anna, rod. Junková
Švec Jozef - "gazda"
Švehlák Svetozár
Tarabová Zlatica
Taragelová Viera
Tarnay Alexandra
Teiščáková Zlata
Tobíková Viera
Tomčíková Ľumila
Tomešek Martin - "strom zelený"
Tomešková Lidka, rod. Infeldová
Tóth Viliam
Trenčiansky Peter
Triskalová Oľa
Trnkusová Magda
Turan Svetozár – "sveťo"
Tuganová Katarina
Turanová Darina, rod. Hluchá
Turanská Eva
Tužinčinová Anna
Tužinčinová Valéria
Týlešová Linda
Tyšerová Marta
Uram-Hrišová Tatiana
Ursínyová Eva
Ušák Ján
Valachová Magda
Valentovič Ivo
Valentovič Igor
Valentovič Daniel
Valentovič Jaromír
Valentovičová Alica, rod. Borovská
Valkovič Peter
Valkovič Juraj
Vančová Elena
Vanicek Helena
Vargová Jana
Varchola Jozef
Vašek Bohuslav
Vida Miroslav
Vilémová Ľubica, rod. Makáňová
Viskupič Roland
Vlasák František
Vopát Daniel
Vydarená Marcela
Vydrová Katarína
Vychovalá Ľubica
Výlohová Marta
Waldová Eva
Wiesenpacherová Božena
Zábojník Jozef - "dodo"
Zajac Michal
Zátková Pavla
Zavacký Miron - "zrzek"
Zavarský Friedrich
Zemanovský Alfréd
Zimanová Ružena
Zimányi Ján
Zimová Mária
Zlacká Zita
Zoldová Alena, rod. Zlatovská
Žák Pavol
Žaloudek Ondrej
Žbirková Viera

             
   

Naše rady navždy opustili aj...

Vladimír Hák, Peter Belák "Lašaté", Mária Lipárová, rod. Bugalová - "Maruška", Vladimír Slujka, Mikuláš Dubík, Tadeáš Salva, Ivan Hrušovský, Ilja Zeljenka, Eva Duchoňová-Hudečková, Mária Blažejová-Duchoňová, Julko Duchoň, Jurko Jonáš