SPONZORMI zboru sú najmä:


   
Unikátnym spôsobom Višegrádsky fond podporuje aktivity krajín V4, významne podporil niekoľko našich projektov. Pozri aj na www.visegradfund.org.
Finančnú podporu nám samozrejme poskytuje aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Významným a všestranným sponzorom je aj firma COFFEA. Pozri na www.coffea.sk.
Podporu získavajú naše hudobné projekty aj od mesta TRNAVA. Najnovšie informácie nájdete aj na www.trnava.sk.
Výbornú podporu získavajú naše hudobné projekty aj od mesta NITRA. Pozri aj na www.nitra.sk.
Podporu má zbor aj od vedenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pozri aj na www.stu.sk.
Slovenský rozhlas trvalo podporuje aktivity nášho zboru. Sídlo pozri aj na www.rozhlas.sk.