AKO VENOVAŤ 2 PERCENTÁ?


Ak ste sa rozhodli, že Vaše 2% venujete práve nám, tu je krátky návod ako to urobiť:

ALEBO STIAHNITE SI TIETO DOKUMENTY:
 

| POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE | VYHLÁSENIE O 2 PERCENTÁCH | VYHLÁSENIE (RTF) |

Priateľ zborového spevu je zamestnanec a chce darovať 2%
Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
Z tohto Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať dve percentá z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 eur.
Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Na konci tejto stránky nájdete všetky potrebné údaje o OZ TECHNIK AKADEMIK. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska. (právnické osoby na DÚ v mieste sídla firmy do termínu odovzdania daňového priznania). Kto nevie, kde má DÚ - daňový úrad - miestne príslušného správcu dane, dá sa to zistiť na
www.drsr.sk. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 

Poznámky: Do kolónky ROK sa píše 2014. Obe tieto tlačivá podávajte výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.

Priateľ dobrej hudby a zborového spevu je fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie a chce darovať 2%
Vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov fyzickej osoby - musí byť splnená podmienka minimálne 3,32 eur pre prijímateľa. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 percent z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje o OZ TECHNIK AKADEMIK, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na konci tejto stránky.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Poznámky: Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.


Priateľ dobrej hudby a zborového spevu je právnická osoba a chce darovať zlomok percenta prípadne aj viac, maximálne dve percentá
Právnické osoby môžu poukázať dve percentá z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je však 8,30 eur.
Vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako dve percentá, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 eur na jedného prijímateľa. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie dvoch percent z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje o OZ TECHNIK AKADEMIK, ktoré potrebujete uviesť, nájdete na konci tejto stránky.
Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (vzor prílohy) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 

Poznámky:
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenie pre právnické osoby už nepodávate.

Údaje z daňového priznania za rok: 2014
Forma: Občianske združenie
Názov: Miešaný spevácky zbor "TECHNIK AKADEMIK"
IČO: 37988271
Ulica: Koperníková 15
Mesto: Trnava
PSČ: 91701
Rok vzniku: 2004
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Kód: 0200
Účet: 2005782856

STIAHNITE SI TIETO DOKUMENTY:
 

| POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE | VYHLÁSENIE O 2 PERCENTÁCH | VYHLÁSENIE (RTF) |

My - členovia občianskeho združenia, pôsobiaceho pod názvom Miešaný spevácky zbor TECHNIK AKADEMIK, Vám už teraz ďakujeme za Vaše rozhodnutie poukázať 2% z dane v prospech nášho speváckeho zboru. Získané finančné prostriedky použijeme na našu umeleckú činnosť – informácie o našich aktivitách a projektoch nájdete aj na stránke www.technik-akademik.eu.