Hybným motorom každého zboru ju najmä dirigent...
Pavol Procházka s TECHNIK-om a TECHNIK-AKADEMIK-om (posledných 60 rokov)
pprochazka_1.jpg
pprochazka_2.jpg
pprochazka_3.jpg
pprochazka_4.jpg
pprochazka_5.jpg
pprochazka_6.jpg
pprochazka_7.jpg
pprochazka_8.jpg
pprochazka_9.jpg
pprochazka_10.jpg
pprochazka_11.jpg
pprochazka_12.jpg
pprochazka_13.jpg
pprochazka_14.jpg
pprochazka_15.jpg
pprochazka_16.jpg
pprochazka_17.jpg
pprochazka_18.jpg
pprochazka_19.jpg
pprochazka_20.jpg
pprochazka_21.jpg
pprochazka_22.jpg
pprochazka_23.jpg
pprochazka_24.jpg
pprochazka_25.jpg
pprochazka_26.jpg
pprochazka_27.jpg
pprochazka_28.jpg
pprochazka_29.jpg
pprochazka_30.jpg
pprochazka_31.jpg
pprochazka_32.jpg
pprochazka_33.jpg
pprochazka_34.jpg
pprochazka_35.jpg
pprochazka_36.jpg
pprochazka_37.jpg
pprochazka_38.jpg
pprochazka_39.jpg
pprochazka_40.jpg
pprochazka_41.jpg
pprochazka_42.jpg
pprochazka_43.jpg
pprochazka_44.jpg
pprochazka_45.jpg
pprochazka_46.jpg
pprochazka_47.jpg
pprochazka_48.jpg
pprochazka_49.jpg
pprochazka_50.jpg
pprochazka_51.jpg
pprochazka_52.jpg
pprochazka_53.jpg
pprochazka_54.jpg
pprochazka_55.jpg
pprochazka_56.jpg
pprochazka_57.jpg
pprochazka_58.jpg
pprochazka_59.jpg
pprochazka_60.jpg
pprochazka_61.jpg
pprochazka_62.jpg
pprochazka_63.jpg
pprochazka_64.jpg
pprochazka_65.jpg
pprochazka_66.jpg
pprochazka_67.jpg
pprochazka_68.jpg
pprochazka_69.jpg
pprochazka_70.jpg
pprochazka_71.jpg
pprochazka_72.jpg
pprochazka_73.jpg
pprochazka_74.jpg
pprochazka_75.jpg
pprochazka_76.jpg
pprochazka_77.jpg
pprochazka_78.jpg
pprochazka_79.jpg
pprochazka_80.jpg
pprochazka_81.jpg
pprochazka_82.jpg
pprochazka_83.jpg
pprochazka_84.jpg
pprochazka_85.jpg
pprochazka_86.jpg
pprochazka_87.jpg
pprochazka_88.jpg
pprochazka_89.jpg
pprochazka_90.jpg
pprochazka_91.jpg
pprochazka_92.jpg
pprochazka_93.jpg
pprochazka_94.jpg
pprochazka_95.jpg
pprochazka_96.jpg
pprochazka_97.jpg
pprochazka_98.jpg
pprochazka_99.jpg
pprochazka_100.jpg
pprochazka_101.jpg
pprochazka_102.jpg
pprochazka_103.jpg
pprochazka_104.jpg
pprochazka_105.jpg
pprochazka_106.jpg
pprochazka_107.jpg
pprochazka_108.jpg
pprochazka_109.jpg
pprochazka_110.jpg
pprochazka_111.jpg
pprochazka_112.jpg
pprochazka_113.jpg
pprochazka_114.jpg
pprochazka_115.jpg
pprochazka_116.jpg
pprochazka_117.jpg
pprochazka_118.jpg
pprochazka_119.jpg
pprochazka_120.jpg
pprochazka_121.jpg
pprochazka_122.jpg
pprochazka_123.jpg
pprochazka_124.jpg
pprochazka_125.jpg
pprochazka_126.jpg
pprochazka_127.jpg
pprochazka_128.jpg
pprochazka_129.jpg
pprochazka_130.jpg
pprochazka_131.jpg
pprochazka_132.jpg
pprochazka_133.jpg
pprochazka_134.jpg
pprochazka_135.jpg
pprochazka_136.jpg
pprochazka_137.jpg
pprochazka_138.jpg
pprochazka_140.jpg
pprochazka_141.jpg