Slovenský folklór zohráva v histórii TECHNIKU významnú úlohu
niektoré fotografie z rokov 1977 - 2007
t_Image1.jpg
t_Image2.jpg
t_Image2l6.jpg
t_Image3.jpg
t_Image5.jpg
t_Image6.jpg
t_Image7.jpg
t_Image8.jpg
t_Image9.jpg
t_Image10.jpg
t_Image11.jpg
t_Image12.jpg
t_Image13.jpg
t_Image14.jpg
t_Image15.jpg
t_Image16.jpg
t_Image18.jpg
t_Image19.jpg
t_Image20.jpg
t_Image21.jpg
t_Image22.jpg
t_Image23.jpg
t_Image26.jpg
t_Image27.jpg
t_Image28.jpg
t_Image29.jpg
t_Image30.jpg
t_Image31.jpg
t_Image32.jpg
t_Image33.jpg
t_Image34.jpg
t_Image35.jpg
t_Image36.jpg
t_Image37.jpg
t_Image38.jpg
t_Image39.jpg
t_Image40.jpg
t_Image41.jpg
t_Image42.jpg
t_Image43.jpg