Niektoré momenty z nácvikov a sústredení
2005 - Modra
technik modra II 05 012.jpg
technik modra II 05 013.jpg
technik modra II 05 015.jpg
technik modra II 05 016.jpg
technik modra II 05 017.jpg
technik modra II 05 018.jpg
technik modra II 05 020.jpg
technik modra II 05 021.jpg
technik modra II 05 028.jpg
technik modra II 05 031.jpg
technik modra II 05 032.jpg
technik modra II 05 033.jpg
technik modra II 05 045.jpg
technik modra II 05 051.jpg
technik modra II 05 052.jpg
technik modra II 05 053.jpg
technik modra II 05 054.jpg
technik modra II 05 055.jpg
technik modra II 05 059.jpg
technik modra II 05 060.jpg
technik modra II 05 084.jpg
technik modra II 05 085.jpg
technik modra II 05 086.jpg
technik modra II 05 087.jpg
technik modra II 05 088.jpg
technik modra II 05 090.jpg
technik modra II 05 091.jpg
technik modra II 05 092.jpg
technik modra II 05 100.jpg
technik modra II 05 103.jpg